Gemeenteprioriteite 20182018-01-18T10:16:05+00:00

GEMEENTEPRIORITEITE

Waarop fokus ons in 2018?

Verlede jaar het ons opnuut besef hoe stukkend ons land en ons gemeenskap geword het. Ons het ook diep onder die indruk gekom van hoe geïsoleerd ons van mekaar leef, hoe ons ontvlug in ons werk en ons huise in en van hoeveel menswees ons beroof word in die proses. Ons fokus val daarom in 2018 op SAAM LEEF en HEEL WORD. 

SAAM LEEF

In ons gemeente wil ons ‘n verskil in ons gemeenskap maak. Anders dam die Rivier van Lewende Water op en bring dit nie hoop en lewe in ons gemeenskap en wêreld nie. 

  • In 2018 kies ons om as geroepe mense in plaas van gedryfde mense in ons gemeenskap te leef.
  • In 2018 kies ons om ‘n publieke kerk te wees waar alles waaraan ons raak in hoop verander.
  • In 2018 kies ons om minder kompartemente in ons lewens in te bou en meer geïntegreerd en met meer integriteit te leef
  • In 2018 kies ons om doelbewus ruimtes van verskeidenheid te skep, sodat ons nie net saam kan wees nie, maar saam kan lééf

HEEL WORD

“Kintsugi” is die Japannese kuns waardeur ‘n pot wat gebreek het reggemaak word met gom wat gemeng word met goud. Die gebreekte pot is nadat dit herstel is nog meer waardevol as toe dit nog heel was. Verder word die breek van die pot gesien as deel van die storie van die pot – iets wat nie weggesteek hoef te word nie, maar deel van die nuwe hoofstuk in die storie kan word. 

  • In 2018 kies ons om voor mekaar broos te wees – om ons twyfel en onsekerheid, ons angs en ons onvermoëns nie weg te steek nie, maar juis voor mekaar neer te sit sodat ons mekaar kan aanvul en kan heelmaak.
  • In 2018 kies ons om ons gebreekte prentjie van ons liggaamlikheid voor God neer te sit, sodat Hy ons weer kan leer wat dit beteken dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is.
  • In 2018 kies ons om ons gebreekte verhoudings voor God neer te sit, sodat Hy ons weer kan leer wat “mekaar” beteken.
  • In 2018 kies ons om ons gebreekte gemeenskap voor God neer te sit, sodat Hy weer vir ons kan leer hoe die “stad van God” daar uit kan sien.