GEMEENTEPRIORITEITE

Waarop fokus ons in 2019?

Ons kies om in 2019 doelbewus te leef vanuit ons diepste identiteit in Christus en as geloofsgemeenskap mekaar voortdurend te herinner wie ons is en aan Wie ons behoort. Ons wil leer om ons volledig te identifiseer met die dienskneg gestalte wat Jesus geopenbaar het. Ons gaan daarvoor diep in die venster en spieël van God se Woord kyk. Soos deur ‘n venster sien ons deur die Woord meer van God. Soos in ‘n spieël sien ons in die Woord meer van onsself. Maar die Woord is ook ‘n deur waardeur ons loop om tot aksie in God se wêreld oor te gaan. Hierdie aksie neem van jaar vir ons die vorm aan van ‘n aantal verbintenisse wat ons ook “Ritmes” noem.

In 2019 leef ons…

…daagliks in ‘n diepe verbintenis aan God. Die beeld van ‘n kragprop herinner ons om aan God verbind te bly.

…daagliks in diepe verbintenis en gasvryheid met elkeen wat ons pad kruis. Die saamwees rondom ‘n potjie, is vir ons die simbool hiervan.

…met oorgawe met die gawes en talente wat ons ontvang het. Die legkaartstuk is vir ons ‘n herinnering dat ons iewers inpas in God se plan en Koninkryk.

…met deernis vir die nood van ander. Die beeld van ‘n boom herinner ons om skadu te bied waar ander tuis kan kom.

…daagliks ons roeping as gestuurdes in die wereld. Die idee van ‘n wekker skud ons wakker om op te let na God se roepstem.

…as geloofsgemeenskap wat bewus is dat Jesus ons roep om inklusief te wees. Ons wil aanhou worstel met moeilike vrae, en bewus wees wie ons uitsluit.  Die sirkel van insluiting/inklusiwiteit is vir ons simbool hiervan.

…in voeling met ons kwesbaarheid (vulnerability) en is ons eerlik oor die wonde wat ons en ander het. Die mediese tas herinner ons aan Jesus se bediening van genesing, en nooi ons om te worstel met die vraag: In watter area van my lewe het ek heelheid nodig, en hoe is ek besig om by te dra tot heelheid in ander?

(Vir verdieping oor hierdie fokusareas kry gerus die boek Raw Spirituality: The Rhythms of the Jesus Life van Tom Smith)