LERAARS

Richard van Wyk

Studentebediening, Studenteportefeuljes

richard@kruiskerk.com
021 883 3458 (w)
082 905 7278 (sel)

Irénée Heyns

Studente-aksies, Studentekleingroepe

irenee@kruiskerk.com
021 883 3458 (w)
083 461 8564 (sel)

Johan van der Merwe

Visonêre Bestuur, Gevestigde Lidmate, Kommunikasie

johan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 940 3319 (sel)

Jan van Zyl

Familiebediening, Kategese, Gestuurdheid

jan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 871 3155 (sel)

Marié Britz

Gevestigde Lidmate, Geloofsvorming, Kleingroepe

marie@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
084 515 1629 (sel)

Ruben Scheepers

Deeltydse Leraar: Gemeenskapsbediening (Stellumthombo)

ruben@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
072 345 5683 (sel)

STUDENTE LEIERS

Annelie Wessels

Portefeulje Voorsitter

Annamari Booysens

Kleingroepe Voorsitter

Lionel Hutton

Aksies Voorsitter (Vir Ander bediening)

aksies@kruiskerk.com
083 440 2928