*Neem kennis: Hierdie inskrywingsvorm is nie vir voornemende Eerstejaars nie – dit is slegs vir personeel!

Personeel: Bestuurslede, Kringleiers, Kosspan & Band

Wanneer: 26 – 31 Januarie 2024
Waar: Bergkroon (Wellington)

Na jy die “STUUR” knoppie hieronder gedruk het, sal jy ‘n e-pos ontvang met belangrike inligting. Indien jy dit nie ontvang nie, maak seker dat dit nie in jou junkmail lê nie.

  Naam & Van

  Tipe personeellid op kamp

  KringleierKosspanBestuurBand

  Geslag

  E-pos

  E-pos herhaal

  Selfoonnommer

  Geboortedatum

  T-shirt grootte

  SmallMediumLargeX-Large2X-Large3X-Large

  By watter instansie studeer jy?

  In watter koshuis of privaatwyk is jy?

  Ouer(s) se Naam & Van

  Ouer(s) Selfoonnommer

  Enige allergieë (oa kos) of mediese toestand waarvan ons moet weet?

  Koste: R700

  Betaal asseblief per EFT: Gebruik as verwysing KAMP gevolg deur jou voorletters en van, bv “Kamp: J.Roux”. Die bewys van betaling kan gestuur word aan marianne@moederkerk.co.za

  REKENINGNAAM:
  NG Kerk Stellenbosch
  Bank: Nedbank (Business Winelands)
  Takkode: 149821
  Rekeningnommer (Tjek): 1498043232

  Vir navrae oor betalings, kontak asseblief vir Marianne by 021 883 3458.

  As jy enige verdere vrae het, kontak gerus vir Amore: 063 293 2301 & kamp@kruiskerk.com.