’N RIVIER VAN
LEWENDE WATER

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo,
is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”

JOHANNES 7:37-38

EREDIENS: Sondag 18 April 2021 om 18:00

TEKS: Johannes 20:17 (Irénée Heyns)

Sondagaand se erediens word ook regstreeks uitgesaai op ons YouTube kanaal:

Ons Instagram feed