’N RIVIER VAN
LEWENDE WATER

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Met die een wat in My glo,
is dit soos die Skrif sê:
Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”

JOHANNES 7:37-38

Ons Instagram feed

OGGEND-EREDIENS 
Ons sit ons reeks "Misgekyk" in ons oggend-eredienste voort...
Jy is ook welkom om die oggend se diens later op ons YouTube-kanaal te kyk! 😉
EREDIENS 
Sien julle Sondag 18:00 vir die laaste Kruiskerk-erediens van die jaar. 😊🎉
SENIORS UITSTUURDIENS
Is hierdie jou laaste eksamen by US? Begin jy volgende jaar werk? Tydens Sondagaand se erediens stuur ons jou spesiaal uit na jou volgende hoofstuk. 🕯️
"Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting." Psalm 46:12
GROOTGROEP 
Ons kom vir oulaas môre bymekaar om koffie te drink en saam stil te word. Almal is welkom!
TESAAM EREDIENS 
🎉Ons nooi almal uit na die erediens Sondagoggend waartydens ons as groter Moederkerk/Kruiskerk geloofsgemeenskap sáám gaan aanbid. Ons gaan ook na die erediens lekker saam piekniek hou en kuier in die kerk se tuin. 
👉 Daar is nie Sondagaand 'n diens in Kruiskerk nie.