ECHO

Jeugontwikkeling

ECHO is ‘n geloofsgemeenskap wat omgee vir jongmense in nood. Hulle het tans landwyd 13 huise en weeklikse programme by 11 skole. ECHO Jeugontwikkeling het in 2001 tot stand gekom en is ‘n geregistreerde nie-winsgewende maatskappy. ECHO gemeenskappe dien as alternatiewe families vir jongmense wat deur hulle ouers en die samelewing aan hulle eie genade oorgelaat is. By die EchoHuise kry jongmense in nood die geleentheid om deel te word van ‘n nuwe gesin, ‘n vastrapplek in die lewe te kry en te groei tot geestelike volwassenheid en finansiële selfstandigheid.

Al die huise werk op ‘n “saamwoon beginsel”, wat beteken dat daar ook jongmense woon wat nie noodwendig in nood is nie, maar wat graag ‘n verskil wil maak in iemand anders se lewe. Laasgenoemde groep tree dan ook op as mentors in die huis. Soos Jaco Strydom (hoof van ECHO, rubriekskrywer by Beeld en deeltydse predikant in Villieria) dit stel:

In the context of our community at ECHO it comes down to having two groups of people moving in under one roof: those who are seeking help and those who want to help. In reality it’s a bit more mooshy, because let’s face it, we all are needy in some way and we all have something to give.

Deur hierdie ruimtes te deel, in kritiese gesprek betrokke te raak en vriendskappe te ontwikkel, ontwikkel die inwoners empatie vir ‘ander’ – diegene wat baie van hulle verskil. EchoHuise is ‘n intensionele lewensruimte waar ‘n diverse groep jongmense van verskillende sosio-ekonomiese agtergronde saam leef. Die leuse is presence makes the difference.

Kruiskerk se EchoHuis is in Rorinestraat 15, Jamestown – kom maak gerus ‘n draai om te sien wat hier gebeur, of kom eet Donderdagaande saam met hierdie diverse gemeenskap en kyk hoe jy betrokke kan raak.

Kara Hutten

echo@kruiskerk.com

0760604891