Portefeuljes

Eredienswerkers

Die eredienswerkers sorg vir die gasvryheid en verwelkoming van kerkgangers voor die diens en verleen ook bystand tydens die diens (bv met Nagmaal en die opneem van kollekte). Indien jy hier wil betrokke raak, kontak gerus vir Jack of Hetlie.

Jack Visser: 076 528 5011
Hetlie Liebenberg: 072 989 292

Koffie na Kerk

Hierdie groep fokus op die gasvryheid na die erediens. Ons kuier elke Sondag na kerk in die Khaya waar daar (goeie!) koffie, tee en koeldrank beskikbaar is. Koffie-kuier na kerk het vir meeste studente ‘n tweede natuur geword en hier word dikwels nog lank nadat die diens verby is gesellig verkeer. Dit is hier waar grense oorgesteek word en vreemdelinge vriende raak. Kontak gerus vir Suné indien jy hier wil betrokke raak.

Suné Raspel: 082 557 1686

Eerstejaarskamp

Die Eerstejaarskamp is ‘n groot hoogtepunt op Kruiskerk se kalender en vind elke jaar plaas net voor die Universiteit open. Ons ontvang ongeveer 350-400 eerstejaars en 110 fasiliteerders. Die kamp word gehou by Bergkroon, Wellington. Indien jy voel jy kan hier ‘n verskil maak, kontak vir Annelie.

Annelie Wessels: 071 324 0935

Gemeentedans

Die gemeentedans word gehou by Rusticana, net buite Stellenbosch. Hier is almal welkom: lede van Kruiskerk en Moedergemeente. Dit sorg altyd vir ‘n jolige opskop en skep ‘n lekker gevoel van gemeenskap.

Datum: 28 September

Kaartjieverkope is vanaf 22 Julie by die kerkkantoor (Kerkhuis en Khaya). R300 p.p. en R250 as jy ‘n geldige studentekaart het.

Marilee van Zyl: 076 5013 503

Gebedsbediening

Elke Sondagaand is daar geleentheid om gebede neer te skryf en te plaas in die kruise agter in die kerkgebou. Indien hierdie bediening jou na aan die hart lê, en jy voel jy kan hier ‘n verskil maak, kontak vir Dawie.

Dawie du Toit: 084 060 2302

Sosiale Media

Kruiskerk is baie aktief op sosiale media. Volg ons gerus op Facebook en Instagram om op hoogte te bly met die jongste gebeure. As jy voel dat digitale kommunikasie jou gawe is waar jy ‘n verskil kan maak, kontak ons gerus.