Eerste kwartaal:

7 WEKE MET DIE BYBEL

In die jaar 386nC in Milaan in Italië sit drie vriende en gesels. Augustinus die beroemde retoriek professor uit Noord Afrika en sy twee vriende Alyplus en Ponticianus. Ponticianus sien die NT geskrifte daar lê en vra vir Augustinus of hy ‘n Christen is. Ondanks die feit dat Augustinus se ma Monica toe al jare lank vir hom bid en die feit dat Augustinus baie geinteresseerd was in die Christelike leer erken hy dat hy nie ‘n Christen is nie. Hy kom nie sover nie hoofsaaklik omdat hy sy eie lewenstyl – van sukses en roem, van plesier en selfsoeke in vroue en partytjies net te lief het.

Dan begin Ponticianus vertel van sy eie ontdekking van die Christelike geloof toe hy op een van sy reise by ‘n huis tuis gegaan het en die boek gelees het van die lewe van Antonius, ‘n vroeë gelowige uit Egipte. Antonius vertel hoe hy tot geloof gekom het hoe hy by geleentheid in ‘n kerk beland het waar uit die die Evangelie van Matteus voorgelees is. Wat gelees is het hom so diep ontroer dat hy hom die woorde toegeien het en ‘n navolger van Christus geword het. Antonius se lewe het ingrypend verander.

Wanneer Augustinus dan hierdie woorde hoor van mense wie se lewens so radikaal en wonderbaar verander het deur wat hulle uit die Woord gelees en gehoor het en hoe sy eie vriend Ponticianus deur die Woord tot geloof gekom het, het dit hom baie ontstel. Dit het hom opnuut bewus gemaak van sy eie lewe wat leeg is, van die vele verwarring wat hy ervaar het en die diepe verlange waarmee hy geleef het na meer. Dan staan hy op en stap uit in die tuin om alleen te wees en onder ‘n ou vyeboom bars hy uit in trane. En dan hoor hy ‘n stem… Erens van ‘n naby geleë huis, hoor hy ‘n kind wat sing, herhalend ‘n refrein… hy kon nie hoor of dit ‘n seun of ‘n dogter is wat sing nie, maar die woorde was so duidelik. Neem, lees. Neem, lees…

Augustinus het geweet die woorde was vir hom bedoel. Hy draai dan om, gaan die huis binne, neem die Nuwe Testamentiese geskrifte wat daar lê en gaan lees Romeine 13-15. Hy sien homself onmiddelik in die verhaal. Hy hoor Paulus se woorde aan hom. Hy kom tot geloof en word waarskynlik die grootste denker en teoloog wat die Christelike kerk ooit gelewer het.

Dit is die krag en die potensiaal van die Bybel as die Woord van God. Die vraag is egter of ons nog glo in die potensiaal van die Bybel as God se Woord vir ons lewens. Met hierdie Sewe Weke reis wil ons as gemeentes saam op reis gaan en weer opnuut die krag van die Bybel as God se Woord vir ons daaglikse lewens ontdek.

Kom saam met ons op hierdie Sewe Weke reis en ontdek die Bybel

…as Spieël
…as Stem
…as Balsem
…as Wet
…as Bril en lamp
…as Swaard
…as Anker

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK

  • Persoonlike stiltetyd met die teksgedeeltes van die dag, met behulp van Lectio Divina
  • Persoonlike gebed van nadenke vir elke dag (maak aantekeninge in ‘n boekie)
  • Kleingroepbyeenkoms
  • Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe-Weke-proses hulle Bybels, Sewe Weke boekie en skryfbehoeftes saam te bring.
  • Sondae tydens die erediens kom ons bymekaar om die teks verder saam te oordink en die Here te loof vir Sy pad met ons as gemeente en met ons elkeen persoonlik op hierdie reis.

Jy word uitgenooi om saam te kom op hierdie opwindende reis van geloofsgroei. 

Tweede kwartaal:

MANNA AND MERCY

Aangebied deur Alan Storey

Predikant van Central Methodist Mission (CMM) in Kaapstad

In hierdie kursus word daar gepoog om vir ons ‘n nuwe vars lens te gee waardeur ons die Bybel lees: die Ons Vader gebed. Hier sal jy toegerus word om prakties na te dink oor wat dit beteken om Jesus te volg in ons huidige konteks – om te verstaan wat dit beteken dat ons in liefde, deur liefde en vir liefde geskep is. Dit is ‘n dissipelskapskursus wat fokus op hoe ons konkreet hoop kan bring in God se wêreld.

Vir meer inligting, kontak:

Irénée Heyns

irenee@kruiskerk.com
083 461 8564

Derde kwartaal:

BE REAL

By hierdie kursus gesels ons saam oor emosionele intelligensie en volwassenheid. Ons kyk na vier areas van ons lewens en leer praktiese riglyne aan oor hoe om sinvol en met lewenskwaliteit te leef. Ons noem die kursus “Be REAL” wat ‘n akroniem is vir R-relationships, E-emotions, A-attitude en L-living. Ons gesels onder andere oor die basiese boublokke van verhoudings, hoe hanteer mens foute en mislukkings, en hoe leef mens voluit vanuit die vergifnis van die Here.

Vir meer inligting, kontak:

Richard van Wyk

richard@kruiskerk.com
082 905 7278

Vierde kwartaal:

Kry GRIP

GRIP staan vir GeRoepe In Praktyk. Hierdie kursus is spesifiek vir finalejaar-studente. In die reeks gesels ons oor die oorgang na die wêreld van werk. Wanneer breek eendag aan? Eendag as ek groot is? Daardie eendag is nou! Ons gesels oor al die emosies van die kwartjare. Hoe gemaak met jou werk-en-lewe balans? Hoe kan jy jou werk bewustelik vanuit jou verhouding met die Here aanpak? Hoe kan jou beroep ook jou roeping wees?

Volgende datum: 4de Kwartaal 2019

Vir meer inligting, kontak:

Irénée Heyns

irenee@kruiskerk.com
083 461 8564