Eerste kwartaal:

7 WEKE MET RITMES VIR DIE LEWE

Op hierdie Sewe Weke reis word elkeen van ons uitgenooi om deel te word van die avonture van die lewegewende God. Hierdie avontuur word in die Matteus Evangelie uitgebeeld met die glimlaggende Jesus wat uitbundig die Vader dank dat die geloofsreis nie kompleks is nie maar aan die eenvoudiges openbaar word. Jesus gesels met die Vader en bid dan (Matteus 11:25-30 The Message):

“Thank you, Father, Lord of heaven and earth. You’ve concealed your ways from sophisticates and know-it-alls, but spelled them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that’s the way you like to work.” 27 Jesus resumed talking to the people, but now tenderly. “The Father has given me all these things to do and say. This is a unique Father-Son operation, coming out of Father and Son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I’m not keeping it to myself; I’m ready to go over it line by line with anyone willing to listen. 28-30 “Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me— watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.”

As volgelinge van Jesus word ons ook ingenooi in hierdie unieke Vader-Seun verhouding. Jesus wat uitnooi “Kom” vorm steeds groepe wat leer om in die ritmes van God te leef. Ons maak vanjaar graag gebruik van die materiaal van Rhytm of Life – ‘n organisasie wat vennootskappe sluit met gemeentes om groei en dissipelskap te ontwikkel. Jy word tydens hierdie Sewe Weke genooi om saam met die gemeente, in kleingroepe of in jou gesinsverband saam te begin lewe op God se ritme. Elke ritme word gesimboliseer deur ‘n bepaalde simbool:

Week 1: Spieël

Week 2: Muurprop

Week 3: Pot

Week 4: Legkaart

Week 5: Plant

Week 6: Wekker

Week 7: Sirkel

HOE GAAN ONS DIT DOEN?

• Op Sondae vier ons as gemeente die teksgedeelte/s en dink saam na oor die spesifieke ritme in die erediens en waartoe ons onsself kan verbind.

• Elke week se Skrifgedeelte(s) wil jou laat nadink oor ’n spesifieke geloofsritme en hoe dit ons daaglikse lewens wil vorm en beïnvloed as volgelinge van Jesus.

• Jy word aangemoedig om daagliks individueel stil te word voor God aan die hand van die teks met behulp van die Lectio Divina-metode.

• Ons kom weekliks in kleingroepe bymekaar.

• Ons word uitgenooi om ‘n bepaalde ritme in te oefen.

Jy word uitgenooi om saam te kom op hierdie opwindende reis van geloofsgroei. 

Derde kwartaal:

Herskryf Jou Storie

Hierdie interaktiewe kursus is spesifiek vir diegene wat tydens Junie/Julie deel was van ‘n uitreik, maar dit is oop vir enige iemand wat wonder wat dit beteken dat God ons in sy storie innooi… Ons glo dat God ons die vryheid gee om te kies hoe ons deelneem aan sy groter storie; dat ons keuses gewig dra en ‘n rimpel-effek het in die wêreld. Kom herskryf jou storie sodat dit kan word wat God bedoel het – ‘n storie van sigbare liefde wat iets beteken.

“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter” – Martin Luther King Jr

Irénée Heyns

irenee@kruiskerk.com
083 461 8564

Derde kwartaal:

BE REAL

By hierdie kursus gesels ons saam oor emosionele intelligensie en volwassenheid. Ons kyk na vier areas van ons lewens en leer praktiese riglyne aan oor hoe om sinvol en met lewenskwaliteit te leef. Ons noem die kursus “Be REAL” wat ‘n akroniem is vir R-relationships, E-emotions, A-attitude en L-living. Ons gesels onder andere oor die basiese boublokke van verhoudings, hoe hanteer mens foute en mislukkings, en hoe leef mens voluit vanuit die vergifnis van die Here.

Vir meer inligting, kontak:

Richard van Wyk

richard@kruiskerk.com
082 905 7278

Vierde kwartaal:

Kry GRIP

GRIP staan vir GeRoepe In Praktyk. Hierdie kursus is spesifiek vir finalejaar-studente. In die reeks gesels ons oor die oorgang na die wêreld van werk. Wanneer breek eendag aan? Eendag as ek groot is? Daardie eendag is nou! Ons gesels oor al die emosies van die kwartjare. Hoe gemaak met jou werk-en-lewe balans? Hoe kan jy jou werk bewustelik vanuit jou verhouding met die Here aanpak? Hoe kan jou beroep ook jou roeping wees?

Volgende datum: 4de Kwartaal 2019

Vir meer inligting, kontak:

Irénée Heyns

irenee@kruiskerk.com
083 461 8564