KLEINGROEPE

Die Here gee aan ons die opdrag om vir mekaar om te gee: “wees lief vir mekaar”
(Joh 13:34), “dra mekaar se laste” (Gal 6:2), “bid vir mekaar” (Jak 5:16) en “vermaan mekaar”
(Kol 3:16).

In ons gemeente is dit vir ons belangrik dat elkeen ‘n plek sal hê waar hy of sy versorg en geliefd voel, en vir ander kan omgee.

As jy wil deel raak van ‘n kleingroep, kontak ons gerus.

Annamari Booysens

Naam & Van

Epos

Boodskap