LEGACY

Gemeenskapsprojek

Raak deel as vrywilliger/tutor by die Khulani Kayamandi naskoolse program. Legacy is ’n na-skool sentrum vir kinders in Kayamandi, Stellenbosch. Daar word plus minus 180 kinders besig gehou met intensioneel-stimulerende aktiwiteite, van Wiskunde ekstra klasse to sokker en netbal. Kruiskerk bied direk ondersteuning aan Legacy deur die vrywilligers wat betrokke raak met hierdie aktiwiteite. Die doel is om volhoubare verhoudings te bou met mense uit ander kulture, asook om die vaardighede wat ons het te kan bied vir mense wat dit nodig het. Ons skakel in by die bestaande program deur om tutors te wees, sportafrigters of selfs net storie-vertellers.

Voor jy jou kan kry, voel jy tuis in ’n gemeenskap waar jy altyd net verby gery het. Jy begin empaties saamleef met mense wat nie dieselfde leef as jy nie. Jy bou vriendskappe wat jy vir lank sal koester.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela

Kontak:

legacy@kruiskerk.com
Marizél Botha: 072 923 8130

    Naam & Van

    Epos

    Boodskap