TRAP DER BOSCH

‘n Studente uitreik-aksie met ‘n passie vir die jeug van Cloetesville (Stellenbosch). Vanuit God se energie trap ons vir ander, vir verandering!

Kontak:


Anja: 083 794 5032