ATLETE VIR CHRISTUS

Atlete vir Christus is ‘n uitreik van Kruiskerk/Moederkerk. Ons is ‘n groep van 24 Maties wat met entoesiasme en liefde Jesus Christus se naam verkondig oa by ouetehuise en gevangenisse. Ons het ‘n tweeledige doel:

  • “Ons hardloop, sing en gesels Christus.” soos ons leuse dit stel.
  • Om jaarliks ongeveer R50 000 in te samel vir die evangelisasie- en toerustingswerk wat Bybelmedia in Suid-Afrikaanse gevangenisse doen.

Die groep is in 1973 gestig en bestaan uit 10 atlete, 10 sangspan lede, 3 persoonlike werkers en ‘n predikant wat die geestelike deel behartig. Ons reis jaarliks van dorp na dorp op ‘n vooraf beplande roete om fondse in te samel en ook terselftetyd uit te reik. Die atlete harloop op ‘n aflosbasis die afstande tussen dorpe en het borge vir elke kilometer wat hul aflê. Gedurende die dag word daar Bybelstudie gedoen, ondersteuning aan atlete gebied en ander lekker aktiwiteite gedoen. Saans tree die span by ‘n gasheergemeente op om terug te gee aan die dorpe wat ons so gasvry ontvang.

Leiers: Henri Blignaut & Lica Olivier

Naam & Van

Epos

Boodskap