ATLETE VIR CHRISTUS

Atlete vir Christus is ‘n groep studente wat met entoesiasme en liefde Jesus Christus se naam verkondig. Ons toer jaarliks, sedert 1975 gedurende die Junie/Julie-vakansie deur Suid-Afrika op ‘n vooraf beplande roete. Die groep bestaan uit 10 atlete, 10 sangspan lede, 3 persoonlike werkers en ‘n predikant wat die geestelike deel behartig.

Gedurende ‘n dag op Atlete vir Christus hardloop die atlete op ‘n aflosbasis die afstande tussen dorpe, daar word Bybelstudie gedoen, ondersteuning aan atlete gebied, besoeke by gevangenisse en ouetehuise afgelê en ander lekker aktiwiteite. Saans tree die span op by ‘n gasheergemeente waar die sangspan hul liedere opvoer en die toerpa ‘n boodskap gee.

Ons het ‘n tweeledige doel wat ons wil verwesenlik:

• Eerstens stel ons, ons ten doel om Jesus te verheerlik en `n boodskap van hoop te versprei. Ons verkondig die Evangelie boodskap deur middel van sang en getuienis soos dit in ons leuse vervat is: “ONS HARDLOOP, SING EN GESELS CHRISTUS!”.

• Tweedens streef ons daarna om deur ons bediening terug te ploeg in die gemeenskap deur middel van `n finansiële bydrae. Die fondse is ten bate van Bybel-Media vir die publikasie en verspreiding van Bybelstudie gidse in gevangenisse en dus die hart van ons bediening. Baie gevangenisse het hierdie gidse al vantevore voltooi en dit het ‘n geweldige positiewe effek op hul lewens gehad. Dit motiveer ons om voort te gaan met dit wat Atlete vir Christus al vir 47 opeenvolgende jare gedoen het.

Leiers:

  • Sarienne Fourie: 082 854 8999
  • Georgie de Kock: 076 453 0709

    Naam & Van

    Epos

    Boodskap